ImageD ImageC ImageB ImageA ImageE

Algemene voorwaarden

Roxal Nederland BV is lid van de Koninklijke Metaalunie. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Metaal unie

De Metaalunievoorwaarden kunt u hier downloaden

Nieuws


Nieuwe machine, de Trumatic 6000 fiber

01 juli 2015

Nieuwe machine, de Trumatic 6000 fiber is inmiddels geï..

Lees verder